Aktualności

Szacowanie wartości zamówienia – Rejestratorka medyczna

23 marzec 2018 W związku z realizacją projektu „Szkolenie – Staż – Zatrudnienie”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy o dofinansowanie: POWR.01.02.01-02-0093/16-00), […]

CZYTAJ WIECEJ

Szkolenia i egzaminy – szacowania wartości zamówienia

31 styczeń 2018 W związku z realizacją projektu „Szkolenie – Staż – Zatrudnienie”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy o dofinansowanie: POWR.01.02.01-02-0093/16-00), […]

CZYTAJ WIECEJ

Pośrednictwo pracy – rozeznanie rynku

12 grudzień 2017 Zapraszamy  do złożenia oferty cenowej na usługi indywidualnego pośrednictwa pracy dla Uczestniczek Projektu (łącznie do 462 godzin doradztwa). Szczegóły w załączeniu: Pośrednictwo pracy rozeznanie » Załącznik nr 1 Formularz oferty word » Formularz oferty pdf » Załącznik nr 2 Oświadczenie o zatrudnieniu osoby fizyczne word » Oświadczenie o zatrudnieniu osoby fizyczne pdf […]

CZYTAJ WIECEJ

Doradztwo zawodowe – rozeznanie rynku

11 grudnia 2017 Zapraszamy  do złożenia oferty cenowej na usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla 45 Uczestniczek Projektu (łącznie do 270 godzin doradztwa). Szczegóły w załączeniu: Doradztwo zawodowe rozeznanie » Załącznik nr 1 Formularz oferty word » Formularz oferty pdf » Załącznik nr 2 Oświadczenie o zatrudnieniu osoby fizyczne word » Oświadczenie o zatrudnieniu osoby fizyczne  […]

CZYTAJ WIECEJ